Ertürk Akşun’dan Şimdi Canavarlar Zamanı 3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde yeni ortaçağ, yeni emperyalizm

3. Dünya Savaşı’nın eşiğinde yeni ortaçağ, yeni emperyalizm, yeni mafya düzeni…

Yaşanabilir, eşit bir dünya kurmak ve geleceği öngörmek adına bugünü anlamak ve yarının bize neler getireceği üzerine kafa yormamız gerekir diyen yazar Ertürk Akşun, bugünü şu şekilde tanımlıyor: “Doğanın bilinçli bir şekilde yok edildiği, insanların yaşam amaçlarını yitirdiği, değişen ve anlamakta zorlandığımız ahlak değerleri, akılcılığın ve aydınlanmanın tüm kazanımlarının tek tek ortadan kalktığı, eşitsizlik ve sömürünün artması ile sahtekârlığın yüceltildiği bir dünya…

Yeni Ortaçağ

Çürüme, yozlaşma, aklın yitimi, gericileşme ve cemaatleşmenin tüm dünyayı “Yeni Ortaçağ” karanlığına sürüklediğinden bahseden yazar bugün geldiğimiz noktaya gelinen yolu bilmeden geri dönüşün de mümkün olmadığının altını çiziyor ve ekliyor “Bu bir hatırlatma kitabıdır.”

İnsan ahlakının erozyona uğraması

Yazar, ortak akıldan ve büyük tartışmalardan doğan düşüncelerin sosyalizmin çözülme süreci sonrası kendisine yeni tartışma alanları yaratamadığı eleştirisi ile boşluğu doldurmanın başarılı talipleri neoliberallerin bizi felsefi anlamda nasıl çürüttüğünün, aydınlanma fikrine nasıl cepheden savaş açtığının, insan ahlakını nasıl erozyona uğrattığının altını çiziyor.

Sayfa: 272

Ustalıkla ele alınan kitap

Okura, neoliberalizmin çocukları olarak nitelendirdiği, “Yeni Ortaçağ”, “Küreselleşme”, Ulus Devletlerin Yıkılışı”, “Yeni Mafya Düzeni”, “Yeni Emperyalizm”, “Yeni Faşizm” konularında anlaşılır bir rehber sunan Akşun, yeni düzenin ideolojik aygıtları “Demokrasi” “Ütopyanın Yok Oluşu” “Sivil Toplum Kavramı” konularını da ustalıkla ele alıyor.

Samir Amin “Eşitlik olmadan özgürlük vahşettir!” der. Sınırsız özgürlük vaadiyle yola çıkan neoliberalizm, öylesine büyük eşitsizlikler yarattı ki sonunda vahşet kaçınılmaz oldu.

Sırada çok daha büyük bir vahşet var:

Yeni dünya savaşı…

Neoliberalizmin ortaya çıkardığı olguların enine boyuna incelendiği bu kitap pek çok soruyu ortaya attığı gibi cevaplarının da peşinden gidiyor.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir